ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.

Czym jest RODO?

RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku), to akt prawny, który zastąpił dotychczasowe uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszystkie podmioty po 25 maja 2018 r. powinny dostosować procedury, systemy oraz wszelką dokumentację do przepisów i zasad wynikających z rozporządzenia. Dodatkowo wiąże się to z wdrożeniem odpowiednich zabezpieczeń.

 

Dlaczego RODO jest ważne

dla Twojej firmy?

RODO dotyczy każdego przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej, podmiotu publicznego, który przetwarza dane osobowe osób fizycznych.

Nie liczy się wielkość firmy, dlatego RODO może dotyczyć zarówno bardzo małych podmiotów jak i międzynarodowych korporacji.

Brak dostosowania się do przepisów i brak ochrony danych osobowych w firmie może skutkować upomnieniami czy karami finansowymi nałożonymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych a w skrajnych przypadkach do całkowitego zakazu przetwarzania danych osobowych.

 

Zapewniamy Naszym Klientom:

  • Profesjonalne szkolenia z ochrony danych osobowych

  • Kompleksową obsługę administracyjno-prawną dotyczącą ochrony danych osobowych

  • Prowadzenie usług RODO na terenie całej Polski

  • Stałe konsultacje ze specjalistami

  • Informację o nowelizacji przepisów, tak żeby każdy klient był na bieżąco powiadamiany o zmieniających się przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych