Oferta na usługi księgowo - kadrowe

Firma Eart sp. z o.o. świadcząca usługi z zakresu ochrony danych osobowych wprowadza nowy rodzaj usług:
USŁUGI KSIĘGOWE I KADROWO-PŁACOWE

Przekazanie spraw księgowych oraz kadrowych Państwa firmy lub organizacji do naszej spółki umożliwi znaczne obniżenie kosztów prowadzenia księgowości, zminimalizowanie ryzyka związanego z błędami księgowymi oraz przede wszystkim zaoszczędzenie czasu, z możliwością przeznaczenia go wyłącznie na realizację działań biznesowych.

Ogromnym atutem naszej oferty jest jej kompleksowość, polegająca na umożliwieniu Klientom skorzystanie w jednym miejscu zarówno z usług z obszaru RODO, jak również księgowości i kadr oraz profesjonalnego doradztwa prawnego.

Główną zasadą, jaką kierujemy się we współpracy z Klientami, jest partnerstwo w interesach,
a zadowolenie Klienta jest naszym priorytetem. Stawiamy na nowoczesne i niezawodne narzędzia pracy. Korzystamy z najnowszej wersji oprogramowania INSERT oraz platformy SaldeoSMART, która umożliwia przekazywanie faktur online. W razie potrzeby oferujemy wsparcie w obiegu dokumentów.

 1. Usługi księgowe

Usługi księgowe oferujemy już od 149 zł/ m-c[1]. Miesięczna opłata obejmuje między innymi:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,

 • prowadzenie KPIR oraz ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i prawem podatkowym,

 • sporządzanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i ZUS,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych PIT,

 • konsultacje podatkowe,

 • reprezentowanie przed instytucjami publicznoprawnymi.

Orientacyjny cennik[2]

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatnik zwolniony z VAT

Liczba dokumentów

Cena brutto/ netto

1 - 10

149 zł

11 - 21

210 zł

22 - 32

270 zł

33 - 43

330 zł

44 - 54

390 zł

55 - 65

450 zł

66 - 76

510 zł

 

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Płatnik VAT

Liczba dokumentów

Cena brutto/ netto

1 - 10

250 zł

11 - 21

350 zł

22 - 32

450 zł

33 - 43

550 zł

44 - 54

650 zł

55 - 65

750 zł

66 - 76

850 zł

77-87

950 zł

88 <

cena ustalana indywidualnie

 

Księgi rachunkowe

Podatnik zwolniony z VAT

Liczba dokumentów

Cena brutto/ netto

1 - 10

350 zł

11 - 21

450 zł

22 - 32

550 zł

33 - 43

650 zł

44 - 54

750 zł

55 - 65

850 zł

66 - 76

950 zł

77-87

1 050 zł

88 <

cena ustalana indywidualnie

Księgi rachunkowe

Płatnik VAT

Liczba dokumentów

Cena brutto/ netto

1 - 10

500 zł

11 - 21

600 zł

22 - 32

700 zł

33 - 43

800 zł

44 - 54

900 zł

55 - 65

1 000 zł

66 - 76

1 100 zł

77-87

1 200 zł

88 <

cena ustalana indywidualnie

 1. Usługi kadrowo – płacowe

W zakresie usług kadrowo – płacowych znajduje się m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiazywania stosunku pracy,

 • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, okolicznościowymi, macierzyńskimi itp.,

 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS,

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń w ramach umów o pracę oraz list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,

 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R.

Orientacyjny cennik[3]

Forma zatrudnienia pracownika

Cena brutto/ netto miesięcznie

Student do 26 r.ż. zatrudniony na umowę cywilnoprawną

30 zł

Pracownik zatrudniony na umowę cywilnoprawną

40 zł

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę

50 zł

 

 

 1. Dodatkowe usługi

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się w sprawie realizowania dodatkowych usług, nieopisanych szczegółowo w tej ofercie. Poniżej znajduje się lista przykładowych obszarów, w zakresie których możemy Państwa wesprzeć.

 

Rodzaj usługi

Cena brutto/ netto

Zakładanie działalności w CEIDG

300 zł

Zakładanie dział. w KRS przez S24

500 zł

Przenoszenie danych księgowych
w trakcie roku podatkowego:

- KPIR

- księgi rach.

 

 

od 300 zł

od 600zł

Sprawozdania z GUS

od 500 zł

Wypełnianie wniosków

kredytowych, leasingowych

od 500 zł

Przekazywanie dokumentów

później niż 7-do dnia mies.

od 200 zł

 

 

 


[1] Wysokość opłaty miesięcznej ustalana jest z klientem indywidualnie. Jest ona zależna przede wszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności, liczby dokumentów, liczby zatrudnionych pracowników oraz branży.

[2] Stała kwota za abonament uwzględnia podobną liczbę dokumentów w miesiącu. W przypadku,
gdy w danym miesiącu kalendarzowym zajdzie potrzeba rozliczenia większej liczby dokumentów, faktura za usługi będzie proporcjonalnie wyższa.

[3] Poniższy cennik zawiera ceny orientacyjne. Należy pamiętać, że specyfikacja każdej firmy różni się, dlatego końcowa cena za usługi może się różnić do 50 %.

ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.