Patrycja Bałdyga

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek „Kryminologia” oraz Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej – kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Podczas studiów związana była ze studenckim kołem naukowym.  Odbyła praktyki w Morskim Oddziale Straży Granicznej zajmując się archiwizacją dokumentacji. Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy z klientem, dzięki, któremu nauczyła się utrzymywać długofalowe relacje z pozyskanymi klientami. Związana była z jednym z największych ogólnopolskich operatorów medycznych oraz z biurem doradców kredytowych. W ciągu ostatnich 7 lat odpowiedzialna była między innymi za: obieg i weryfikację dokumentacji w firmie, kontakt z kontrahentami (m.in. rzeczoznawcami, pośrednikami nieruchomości, developerami, bankami, placówkami medycznymi), realizację wyznaczonych celów sprzedażowych, obsługę klientów VIP, negocjowanie warunków współpracy. Obecnie specjalista ds. ochrony danych osobowych. W firmie odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne klientów z zakresu ochrony danych osobowych, ich bieżącą obsługę oraz przeprowadzanie szkoleń. 

        patrycja.baldyga@rt-net.pl

Julia Sztukowska

Ukończyła Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie. Swoją karierę w pracy z klientem rozpoczęła od posady w sklepie odzieżowym, co nauczyło ją jak szybko poznać i sprostać potrzebom nabywcy. Z racji tego posiada długie doświadczenie w budowaniu relacji z klientami. Bardzo dobrze radzi sobie w obsłudze MS Office oraz innych programów biurowych. Zawsze sumiennie i wnikliwie troszczy się o każdego kontrahenta. W firmie odpowiada za sprawy administracyjne i prawidłowe funkcjonowanie biura. 

         julia.sztukowska@rt-net.pl

Agata Skrzypczyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach - kierunek „Logistyka” oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie – kierunek „Zarządzanie”, ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu „Administracji Publicznej”. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Fundacji „Mój czas”, Wiceprezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu oraz Skarbnika Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie. Przez blisko 10 lat związana z Urzędem Gminy w Rzeczniowie, gdzie realizowała obowiązki z zakresu promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej. W 2021 roku w Urzędzie Gminy odpowiedzialna za Zamówienia Publiczne. Dzięki dotychczasowej pracy zawodowej i społecznej posiada doświadczenie w koordynacji projektów i zadań publicznych, organizacji imprez plenerowych i eventów oraz szkoleń i pokazów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

         agata.skrzypczyk@rt-net.pl

Justyna Sikorska

Prezes Eart sp. z o.o, prezes Erte sp. z o.o.. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek „Marketing i Zarządzanie”, ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem” oraz w Szkole Głównej Handlowej z zakresu „Coachingu, rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego”, na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu „Zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”. W latach 2018-2021 była odpowiedzialna za wdrożenie RODO w organizacji posiadającej 17 oddziałów wojewódzkich i ponad 300 oddziałów na poziomie powiatu/gminy. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi. Pełniła funkcję członkini zarządu w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, wiceprezeski Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego – jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce a także wiceprezeski Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zrzeszającej ponad 150 organizacji pozarządowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu administracji i zarządzania. Prowadziła projekty wdrożeniowe w dużej organizacji m.in. z zakresu IT oraz odpowiadała za zgodność procesów w organizacji z RODO. Współtworzyła i kierowała przez 4 lata Instytutem Badawczym w dużej organizacji pozarządowej. Posiada doświadczenie we współpracy z administracją rządową, samorządową, w obsłudze klienta, prowadzeniu dużych projektów m.in. wdrożeniowych, tworzeniu aktów prawa wewnętrznego, organizacji konferencji, eventów, szkoleń i warsztatów. Obecnie Inspektor Ochrony Danych. W firmie odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji.

                justyna.sikorska@rt-net.pl

ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.

Kamila Tarwacka 

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej, dzięki której zdobyła uprawnienie zawodowe – wykwalifikowanego pracownika administracji publicznej dla służby cywilnej i pracowników samorządowych. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, gdzie m.in. zajmowała się rozliczeniami świadczeń opieki zdrowotnej. Następnie pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy jako specjalista ds. projektów. Obecnie zastępca dyrektora zespołu ds. ochrony danych. Pełni również funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. W firmie odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji.

 
             kamila.tarwacka@rt-net.pl

Anna Skrzypkowska 

Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Specjalizuje się w marketingu politycznym oraz administracji. Ponad trzy lata związana z Muzeum Techniki i Przemysłu Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie m.in. zarządzała Działem Organizacji Zwiedzania i Edukacji. Przez ponad dwa lata związana z Grupą Kapitałową Gino Rossi S.A. do której należy marka Simple Creative Products, gdzie zajmowała się administracją, a następnie zarządzaniem produktem. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Prowadzi biuro Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Szkoli organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w zakresu social mediów. W firmie pełni funkcję dyrektora ds. administracyjnych.

            anna.skrzypkowska@rt-net.pl

Magdalena Szwech

Wiceprezes Eart sp. z o.o., wiceprezes Erte sp. z o.o., magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez kilka lat działała w organizacjach pozarządowych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. W firmie odpowiedzialna za prowadzenie projektów realizowanych na potrzeby klientów oraz ich bieżącą obsługę.   

            magdalena.szwech@rt-net.pl

Ewelina Szczepańska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy w samorządzie m.in. w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Od dwudziestu lat związana z organizacją pozarządową OSP. Posiada ponad dwuletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora ds. przetwarzania danych transakcyjnych w Cenatorium Sp. z o.o. Obecnie dyrektor zespołu ds. ochrony danych. W firmie zajmuje się koordynacją zespołu specjalistów oraz bieżącą obsługą klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji. 

              iodo@rt-net.pl

Andrzej Rybus-Tołłoczko 

administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Właściciel dwóch  spółek Eart sp. z o.o. oraz Erte spółka z o.o. zajmujących się ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji. Prezes organizacji pozarządowej - Fundacji Instytut ART. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy, przewodniczącym grupy roboczej ds. organizacji społeczeństwa obywatelskiego przy Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, członkiem Rady Metropolitalnej, byłym współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, byłym przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl