Andrzej Rybus-Tołłoczko 

Prezes Eart sp. z o.o, Prezes Erte sp. z o.o., administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy.

andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl

Ewelina Szczepańska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz studia podyplomowe z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada pięcioletnie doświadczenie w pracy w samorządzie m.in. w Urzędzie Miejskim w Raciążu. Od dwudziestu lat związana z organizacją pozarządową OSP. Posiada ponad dwuletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora ds. przetwarzania danych transakcyjnych w Cenatorium Sp. z o.o. Obecnie dyrektor zespołu ds. ochrony danych. W firmie zajmuje się koordynacją zespołu specjalistów oraz bieżącą obsługą klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji. 

              iodo@rt-net.pl

Magdalena Szwech

Wiceprezes Eart sp. z o.o., magister inżynier zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez kilka lat działała w organizacjach pozarządowych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. W firmie odpowiedzialna za prowadzenie projektów realizowanych na potrzeby klientów oraz ich bieżącą obsługę.   

            magdalena.szwech@rt-net.pl

Anna Skrzypkowska 

Wiceprezes Erte sp. z o.o., ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Specjalizuje się w marketingu politycznym oraz administracji. Ponad trzy lata związana z Muzeum Techniki i Przemysłu Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie m.in. zarządzała Działem Organizacji Zwiedzania i Edukacji. Przez ponad dwa lata związana z Grupą Kapitałową Gino Rossi S.A. do której należy marka Simple Creative Products, gdzie zajmowała się administracją, a następnie zarządzaniem produktem. Prowadzi biuro Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie dyrektor ds. administracyjnych. W firmie odpowiedzialna za prawidłową organizację biura oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania zaplecza administracyjnego firmy..

            anna.skrzypkowska@rt-net.pl

Kamila Tarwacka 

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej, dzięki której zdobyła uprawnienie zawodowe – wykwalifikowanego pracownika administracji publicznej dla służby cywilnej i pracowników samorządowych. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełni funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w służbie zdrowia, gdzie m.in. zajmowała się rozliczeniami świadczeń opieki zdrowotnej. Następnie pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy jako specjalista ds. projektów. Obecnie z-ca dyrektor zespołu ds. ochrony danych. W firmie odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji. 
 
              kamila.tarwacka@rt-net.pl

ul. Raszyńska 3a lok. 4

02-026 Warszawa

NIP: 1182186872

kontakt do biura: +48 668 933 389

          Eart sp. z o. o.

Justyna Sikorska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek „Marketing i Zarządzanie”, ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu „Coachingu, rozwoju osobistego i doradztwa zawodowego” oraz na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu „Zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi. Pełniła funkcję Członkini Zarządu w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, Wiceprezeski Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego – jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Obecnie Wiceprezeska Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zrzeszającej ponad 150 organizacji. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie z zakresu administracji i zarządzania. Przez 10 lat pełniła funkcję Dyrektorki ds. organizacji i zarządzania w dużej organizacji. Wspierała pracę zarządów 17 oddziałów terenowych w całej Polsce. Była również odpowiedzialna za wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, RODO, systemu Microsoft 365 dla ponad 100 000 użytkowników, elektronicznej ewidencji członków organizacji. Współtworzyła i kierowała przez 4 lata Instytutem Badawczym w dużej organizacji pozarządowej. Posiada doświadczenie we współpracy z administracją rządową, samorządową, w obsłudze klienta, prowadzeniu dużych projektów m.in. wdrożeniowych, tworzeniu aktów prawa wewnętrznego, organizacji konferencji, eventów, szkoleń i warsztatów. Obecnie Specjalistka ds. ochrony danych. W firmie odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w tym utrzymanie jak najlepszych relacji.

                justyna.sikorska@rt-net.pl

 

 

Agata Skrzypczyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach - kierunek „Logistyka” oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie – kierunek „Zarządzanie”, ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu „Administracji Publicznej”. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Fundacji „Mój czas”, Wiceprezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu oraz Skarbnika Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rzeczniowie. Przez blisko 10 lat związana z Urzędem Gminy w Rzeczniowie, gdzie realizowała obowiązki z zakresu promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej. W 2021 roku w Urzędzie Gminy odpowiedzialna za Zamówienia Publiczne. Dzięki dotychczasowej pracy zawodowej i społecznej posiada doświadczenie w koordynacji projektów i zadań publicznych, organizacji imprez plenerowych i eventów oraz szkoleń i pokazów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

         agata.skrzypczyk@rt-net.pl

Julia Sztukowska

Ukończyła Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39 w Warszawie. Swoją karierę w pracy z klientem rozpoczęła od posady w sklepie odzieżowym, co nauczyło ją jak szybko poznać i sprostać potrzebom nabywcy. Z racji tego posiada długie doświadczenie w budowaniu relacji z klientami. Bardzo dobrze radzi sobie w obsłudze MS Office oraz innych programów biurowych. Zawsze sumiennie i wnikliwie troszczy się o każdego kontrahenta. W firmie odpowiada za sprawy administracyjne i prawidłowe funkcjonowanie biura. 

         julia.sztukowska@rt-net.pl

Jakub Woźniak 

Uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w Sobolewie. Działa dla wielu organizacji pozarządowych takich jak Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu "STODZEWIANKI", Związek Harcerstwa Polskiego. Był przewodniczącym w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie. Cechuje go odpowiedzialność i sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków. W firmie odpowiada za sprawy administracyjne i prawidłowe funkcjonowanie biura. 

     jakub.wozniak@rt-net.pl